ढोल पथक २०१७

प्रवास २०१७

संघर्ष प्रवास २०१७...पथकाने परिवारातील प्रत्येक व्यक्तीस परिवाराच्या प्रगतीचे महत्त्व पटवून दिले...

"वैयक्तिक वाटा, सरळ मनाचे विचार व इतर संघातील व्यक्तीबरोबर चांगले संबंध."

ह्या प्रमाणे संघर्षच्या प्रत्येक वादकाने ही Tagline लक्षात घेऊन संघर्ष करावा.

* Individual contribution, open minded & good relationship with fellow members *